Documenten

Wij vinden het belangrijk dat onze ouders op de hoogte zijn van ons onderwijsbeleid.  Op deze pagina kunt u dan ook verscheidende beleidsdocumenten downloaden. Heeft u vragen naar aanleiding van ons beleid, neemt u gerust contact met ons op.

05 februari 2020
Aanmeldingsformulier voorschoolse en tussenschoolse opvang
02 februari 2018
Handleiding schoolwapps
Hier kunt u de handleiding voor het gebruik van de schoolapp downloaden.
08 september 2018
Informatiekaart
Op deze informatiekaart vindt u direct alle belangrijke (contact)gegevens va ...
27 mei 2019
Meldcode Kindermishandeling
16 februari 2018
Onderwijs-ondersteuningsprofiel
In het onderwijsondersteuningsprofiel beschrijven wij de organisatie en proc ...
08 september 2018
Schoolgids 2019-2020
In onze schoolgids vindt u informatie over cbs 't Haimstee.