Ondersteuningsprofiel


In ons onderwijsondersteuningsprofiel staat beschreven hoe de procedure rondom de zorg is georganiseerd. De zorg voor de kinderen op onze school wordt gecoördineerd door Ellen Jonk en Karolien Boetje. Zij observeren de kinderen, hebben gesprekken met de kinderen, ouders en externe instanties.