Schoolondersteuningsprofiel


In ons ondersteuningsprofiel (deze kunt u onder documenten vinden) staat beschreven hoe de procedure rondom de zorg is georganiseerd. De zorg voor de kinderen op onze school wordt gecoördineerd door Barbara van der Pol. Zij observeert de kinderen, heeft gesprekken met de kinderen, ouders en externe instanties.