Ondersteuningsprofiel


In ons onderwijsondersteuningsprofiel staat beschreven hoe de procedure rondom de zorg is georganiseerd. De zorg voor de kinderen op onze school wordt gecoördineerd door Karolien Boetje. Zij observeert de kinderen, heeft gesprekken met de kinderen, ouders en externe instanties.