Aanmelden


Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, nodigen wij u van harte uit voor een kennismaking. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur, zowel via mail (cbshaimstee@vcomog.nl) als telefonisch (0598-620621).

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u de nodige informatie over onze school en het onderwijs op onze school en leiden we u graag rond.  Wanneer u een keuze hebt gemaakt voor onze school kunt u het aanmeldformulier invullen. Met dit formulier kan de school eventueel contact opnemen met een peuterspeelzaal, een vorige school of een kinderdagverblijf.  

Voorwaarden voor aanmelding bij de school: 
◾ Er is plaats/ruimte op de school van aanmelding; 
◾ Ouders respecteren de grondslag van de school; 
◾ Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar; 
◾ Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft; 
◾Ouders geven aan dat deze school de enige is waar is aangemeld of indien bij meerdere scholen aangemeld, dat dit de school van hun voorkeur is. 

Wanneer er geen sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte wordt het kind geplaatst en kan worden overgegaan tot inschrijving (zie punt 4).  Wanneer er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte onderzoekt de basisschool of zij de extra ondersteuning kan geven. 

Om te onderzoeken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, gebruikt de school de informatie van de ouders, eventueel aangevuld met informatie van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.  De ondersteuning is er altijd op gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling.  De school gebruikt het hele eerste jaar op de basisschool om te onderzoeken of het aanbod op deze school toereikend is voor deze leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

Wanneer het aanmeldingsformulier binnen is en er een eventueel onderzoek gedaan is naar extra ondersteuningsbehoeften dan kan het inschrijfformulier worden ingevuld. Dit vullen de ouders in en wanneer dit nodig is bespreekt de desbetreffende leerkracht de informatie.

De leerling staat ingeschreven op de school wanneer het formulier door de ouders is ondertekend en de gegevens in de administratie van de school is ingevoerd.