Schoolgids cbs 't Haimstee 

Elke school is wettelijk verplicht jaarlijks een schoolgids uit te geven. In de schoolgids geeft de school gedetailleerd weer hoe de schoolorganisatie is ingericht, hoe het onderwijs wordt vormgegeven en welke resultaten daar mee behaald worden. De meest recente schoolgids wordt altijd in gedrukte vorm uitgereikt aan nieuwe ouders. Voor ouders die hun kind al op school hebben is de schoolgids jaarlijks digitaal beschikbaar. Via onderstaande link kunt u de actuele schoolgids ook downloaden.

Klik HIER om de schoolgids 2023-2024 van CBS 't Haimstee te downloaden.