Schooltijden 2019-2020


Peutergroep:
maandag, dinsdag en vrijdag 8.30 - 12.00 uur, donderdag 13.00 –15.00 uur.
Groep 1 t/m 8: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur.
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Op vrijdag is groep 1 helemaal vrij.
De groepen 2 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij.

Vanaf 8.15 uur en vanaf 12.45 uur loopt er iemand van het team op het plein.
Om 8.25 uur en 12.55 uur mogen de kinderen de school binnenkomen. Dit doen zij nadat zij de bel gehoord hebben, in een rij zijn gaan staan en de juf of meester hen opgehaald heeft.