Leerlingenraad

 
De leerlingenraad bestaat uit 5 leerlingen en is door de leerlingen gekozen uit leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de groep gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie en leerkrachten) agendapunten in. De leerlingraad ondersteunt bij activiteiten zoals kinderboekenweek, Sint Maarten, Kerst etz. 

De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school nodig. 

De leerlingenraad vergadert ongeveer een keer per maand. Namens het team is altijd een leerkracht bij de vergadering van de leerlingenraad aanwezig.