Kanjertraining

 

Op 't Haimstee werken we sinds 2017 met de Kanjertraining. De Kanjertraining sluit goed aan bij datgene wat wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen bij ons op school:  vertrouwen in jezelf en in de ander krijgen en hebben, om leren gaan met situaties die lastig zijn, oplossingen zoeken in conflicten waarbij iedereen tot zijn recht komt en omkijken naar elkaar. 

Bij de Kanjertraining horen 5 regels die wij als school ook hanteren:
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand blijft zielig

We bouwen dit op van groep 1 naar groep 8, rekening houdend met de ontwikkelingsfase van de kinderen.

Onze leerkrachten zijn opgeleid om de Kanjertraining uit te voeren. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). We streven de volgende doelen na met de Kanjertraining:

* Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
* Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
* Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
* Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
* Leren om verantwoordelijkheid te nemen
* Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.