Visie  

Op ’t Haimstee geloven we in onze leerlingen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Bij ons op school bieden we een veilige basis, waar ze die talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel: samen bouwen we vol vertrouwen aan de toekomst. 
Identiteit 
Onze school staat in de wijk Sorghvliet en biedt ook onderdak aan een peuter- en kinderopvang. In het Gronings betekent ’t Haimstee een bouwplaats. Dit past bij ons want bij ons op school bouwen we aan de toekomst. We laten de leerlingen de bouwstenen zien die ze nodig hebben om zelf aan de slag te gaan. Ze leren vaardigheden als lezen en rekenen, maar ook over wat het is om mens te zijn. Hierbij laten we ons inspireren door de Bijbel. 

De schooldag 
Tussen 8:20 en 8:30 uur komen alle kinderen naar binnen. Bij binnenkomst word je welkom geheten. De leerkrachten kennen iedereen en we hebben echt oog voor je kind. We zien het unieke van ieder kind. Hier stemmen we ons onderwijs op af. Leerlingen krijgen zo extra zorg en begeleiding waar het nodig is en extra uitdaging waar het kan. We zijn erg trots op onze praktijkklas, de gezamenlijke vieringen en de ateliers. 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in de klas. Daarom maken we gebruik van de Kanjer-methode. Hierbij leren kinderen om positief te denken over zichzelf en anderen, zodat ze goed met elkaar kunnen omgaan. Zo creëren we samen een gezellige groep waar iedereen zich veilig en geborgen voelt. 
Per jaar zal je kind meer verantwoordelijkheid krijgen. Ze leren zelf doelen te stellen en gebruik te maken van hun eigen talenten. Wij leggen op ’t Haimstee samen het fundament waar je kind de rest van zijn leven op kan bouwen. 

 
          VCOMOG 
CBS ‘t Haimstee is onderdeel van VCOMOG. Dit is een vereniging voor christelijk basisonderwijs met twintig scholen in Midden- en Oost-Groningen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld.