Ouderraad

De ouderraad heeft als doel dat zij door middel van haar activiteiten een bijdrage levert aan het zo goed mogelijk functioneren van het onderwijs op onze school. 

De taak van de ouderraad is in drieën te splitsen: 1. Het meewerken aan activiteiten in en rondom de school. 
2. Het bevorderen van het contact tussen ouders en school, o.a. door het organiseren van ouderavonden en festiviteiten voor ouders, leerlingen en personeel. 
3. Meedenken en -praten over nieuwe ontwikkelingen binnen de school en zo nodig ondersteuning bieden hierin.