Voorschool


In onze school hebben we een ‘eigen’voorschool. Hier zijn kinderen van 2 tot 4 jaar twee dagen (dinsdag en donderdag van 8.30 - 14.00 uur) in de week welkom.  In de groep is plaats voor 16 peuters. Zij kunnen aangemeld worden via de website van Kids First. Dit kan vanaf de leeftijd van 1 jaar. Kinderen met een VVE-indicatie zijn in overleg ook welkom op maandag óf woendag van 8.30 - 14.00 uur bij locatie de Kern in Veendam.

Doelstelling

In de groep wordt veel gespeeld; van spelen leren kinderen immers. De peuters worden uitgedaagd door vele materialen en verschillende hoeken waarin gewerkt en gespeeld kan worden. Drie keer in de peuterperiode zijn er geplande oudergesprekken waarin de peuters besproken worden aan de hand van een observatieformulier. Hierin komen de vier ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal- emotioneel, motoriek en rekenen aan de orde. Er wordt thematisch gewerkt aan de SLO-doelen. 

Wilt u meer informatie over onze voorschool? Neem dan contact met Kids First: 088 - 035 04 00 of mail met planninggroningen@kidsfirst.nl. Uiteraard kunt u een afspraak maken om eens langs te komen. Bel voor een kijkafspraak met 06 40 62 82 04.