Peuterspeelzaal


In onze school hebben we een ‘eigen’ peuterspeelzaal. Hier zijn kinderen van 2,5 tot 4 jaar twee dagen (dinsdag en donderdag van 8.30 - 14.00 uur) in de week welkom.  In de groep is plaats voor 16 peuters. Zij kunnen aangemeld worden via de StichtingPeuterwerk. Dit kan vanaf de leeftijd van 1,5 jaar. Kinderen met een VVE-indicatie zijn óók welkom op woendag van 8.30 - 13.30 uur.

Doelstelling

In de groep wordt veel gespeeld; van spelen leren kinderen immers. De peuters worden uitgedaagd door vele materialen en verschillende hoeken waarin gewerkt en gespeeld kan worden. Drie keer in de peuterperiode zijn er geplande oudergesprekken waarin de peuters besproken worden aan de hand van een observatieformulier. Hierin komen de vier ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal- emotioneel, motoriek en rekenen aan de orde. Er wordt thematisch gewerkt aan de SLO-doelen. 

Wilt u meer informatie over onze peutergroep? Neem dan contact met Stichting Peuterwerk: 088 - 030 51 88. Uiteraard kunt u een afspraak maken om eens langs te komen.