Peuterspeelzaal


In onze school hebben we een ‘eigen’ peuterspeelzaal. Hier zijn kinderen van 2,5 tot 4 jaar vier dagdelen in de week welkom. De groep wordt geleid door een pedagogisch medewerkster (Clara Bijvoet) en een leerkracht (Jeannette Ritzema). Ook is er een vaste hulp op de groep (Claudia Visser). In de groep is plaats voor 16 peuters. Zij kunnen aangemeld worden via de StichtingPeuterwerk. Dit kan vanaf de leeftijd van 1,5 jaar.

Doelstelling
De peutergroep is in 2011 begonnen als één van de 30 pilots in Nederland. In deze groep worden meer uren aangeboden dan aan een reguliere (VVE) peutergroep én naast een pedagogisch medewerkster is er ook een leerkracht basisonderwijs op de groep gezet. De contacten met de leerkachten van groep 1 en 2 zijn heel nauw, waardoor peuters een vliegende start kunnen maken in groep 1. Ze zijn gewend aan het dagritme, de school, de diverse schoolse feesten/activiteiten, de leerkrachten én ze kennen hun (toekomstige) klasgenoten al. Dit is zowel voor de kinderen als de ouders een groot pluspunt.

In de groep wordt veel gespeeld; van spelen leren kinderen immers. De peuters worden uitgedaagd door vele materialen en verschillende hoeken waarin gewerkt en gespeeld kan worden. Drie keer in de peuterperiode zijn er geplande oudergesprekken waarin de peuters besproken worden aan de hand van een observatieformulier. Hierin komen de vier ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal- emotioneel, motoriek en rekenen aan de orde. Er wordt thematisch gewerkt aan de SLO-doelen. 

De peuters gaan de volgende dagdelen naar school: maandagmorgen van 8.30 – 12.00 uur, dinsdagmorgen van 8.30 – 12.00 uur, donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur en vrijdagmorgen van 8.30 – 12.00 uur.

Wilt u meer informatie over onze peutergroep? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website. Uiteraard kunt u een afspraak maken om eens langs te komen.