Extra Kanjerhulp op het schoolplein

09 november 2022
Er hangen 2 extra kanjerhesjes naast de kanjerhesjes van de volwassenen. Binnenkort zullen er tijdens de pauzes 2 leerlingen uit groep 8 helpen bij het toezichthouden op het plein.

We hebben hierover in de leerlingenraad en met het team gesproken. We vinden het belangrijk om met elkaar de Kanjertaal te spreken en met elkaar ons in te zetten voor een veilige en gezellige pauze.

Juf Marieke heeft met de kinderen besproken wat de bedoeling is. Natuurlijk blijven de 2 volwassenen die pleinwacht hebben altijd verantwoordelijk.
terug naar overzicht
Media
  • kanjerhesjes