Tussenschoolse en voorschoolse opvang

Op school is er de mogelijkheid voor de kinderen om gebruik te maken van de voorschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Het toezicht ligt bij een groep gecertificeerde overblijfkrachten.

Elke schooldag, behalve op woensdag, bestaat de gelegenheid voor kinderen om over te blijven op school in de middagpauze. Ook is er vanaf 7:00 uur voorschoolse opvang.

Om de voorschoolse en tussenschoolse opvang zo optimaal mogelijk te laten functioneren willen wij uw medewerking vragen voor het volgende: 
- Als uw kind(eren) structureel overblijven wilt u dan het aanmeldingsformulier voor het overblijven invullen. Ook voor die kind(eren) die nu reeds structureel komen. Het formulier kan ingeleverd worden bij de overblijfkrachten. 
Klik hier om het Aanmeldingsformulier Overblijven te downloaden.
- Kinderen die structureel overblijven hoeven zich niet meer in te schrijven. 
- Bij afwezigheid door ziekte of andere redenen belt u altijd met de school om dit door te geven. Wilt u dan ook melden dat uw kind niet naar de overblijf gaat.

Kinderen die niet structureel overblijven in de middagpauze moeten zich inschrijven in de map bij de overblijfruimte in school.

Voor alle kinderen die overblijven geldt dat u bij medicijn gebruik een verklaring moet invullen om toestemming te geven tot het verstrekken van medicijnen. (Ook als het om paracetamol gaat of homeopathische geneesmiddelen.) Deze verklaring kunt u halen bij de intern begeleider van de school; Karolien Boetje.

Wij willen u erop wijzen dat u een kaart kunt kopen voor het overblijven. Deze kunt u contant betalen aan een overblijfkracht of overmaken naar het bankrekeningnummer van de school. Dit is niet alleen efficiënter in gebruik voor de overblijfkrachten maar ook voor u. U hoeft niet meer aan kleingeld te denken en de kinderen kunnen het geld niet kwijtraken. Deze kaart is geldig gedurende de tijd dat uw kind op onze school zit.


Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking! 
Met vriendelijke groet, Sandra Leutscher, Brunette Boer, Tamara van Dijk, Miranda Spijker, Nienke de Vries, Desiré de Ro, juf Samira, Gea Zijlema (coördinator van de voorschoolse- en tussenschoolse opvang)